عکس رضا قوچان زاده | سایت سرگرمی خربزه

http://www.pix2fun.net/wp-content/uploads/egardesh-21.gif

بستن

محصولات


...................................................................

...................................................................

یک گام تا جام جهانی

تیراژ۲۴ - این که مشهدی ها استاد گلزنی در فضاهای کوچک هستند ، دوباره اثبات شد .
این بار نوبت رضا قوچان  نژاد بود که در صحنه ای مشابه امید را به ایران بازگرداند و روی پاس جباری دروازه قطر را باز کرد .
نویسندگان سایت گل  عقیده دارند این گل کپی گل خداداد عزیزی مقابل استرالیا بود ؛ آن هم مقابل چشم  خود عزیزی که در ورزشگاه حاضر بود و از این گل عشق کرد.
تصویرها را ببینید و مقایسه کنید:

http://u.goal.com/285800/285861hp2.jpg

http://u.goal.com/285800/285860hp2.jpg

 

==>> مشاهده یک گام تا جام جهانی . . .

 

برچسب ها :


محصولات